Välkommen som utställare!


Österbottens största bygg- och inredningsmässa arrangeras på nytt 29-30.10.2016. Evenemanget samlar bygg-, renoverings-, inrednings- och möbelföretagare som utställare. Årligen deltar ca 170 utställare i Vasara-mässan och antalet besökare uppgår till 10 000. På mässan når du köpstarka bygg-, renoverings- och inredningsintresserade besökare i Kust-Österbotten.

Mässan 2016 kompletteras med ett nytt temaområde - Hantverk & Design.
I bakre delen av Botniahallen samlas hantverkare samt vänner av handgjorda unika produkter och design, välkommen som utställare! Den nya mässan lockar besökare intresserade av hantverk, inredning och design att göra unika inköp.

Utställningsbranscherna är:


A - Byggande och byggbranschens tjänster
B - Hem & Inredning
C - Möbel
D - Gårdsbyg gande
K - Hantverk & Design

Delta i Österbottens viktigaste bygg- och inredningsmässa!
Monterförsäljningen pågår - ta kontakt!

 Monterförsäljning och mera information:

Mirella Kivelä
projektansvarig
Tel. 0400 910 180
mirella.kivela(at)pohjanmaanexpo.fi