Om ditt mål är att öka försäljningen, träffa kunder, göra ditt företag mera känt, rekrytera och hitta nya partners är mässan en utmärkt mötesplats.
Boka monter och träffa Österbottens byggare på Vasara-mässan!

Välkommen som utställare!

Social media