Anmälningsblankett (Vasara-mässan 26-27.10.2019)

Obs! Fyll i alla med * märkta fält. Din anmälan har skickats då du kommer till Tack-sidan.

INFORMATION OM UTSTÄLLAREN

FAKTURERINGSUPPGIFTER

UPPGIFTER OM UTSTÄLLAREN TILL WEBB OCH TRYCKSAKER

MONTER bokning

Deltagaravgift 120 €
Faktureringstillägg 5 €. Till alla priser tillkommer moms 24%

Golvyta 80 € /m²

Obs! Egna skiljeväggar mot eventuella grannar obligatoriska.
Tillägg för hörnplats +10%

VI BESTÄLLER OCKSÅ

Monterpaket

Inklusive väggar, frontbräda och grå matta.

Elanslutning

Beställningen ska göras i samband med monterbokningen eller via extranet inom utsatt tid. Om beställningen görs efter utsatt datum tillkommer +50% på priset.

Utställarkort

I beställningen ingår automatiskt 1 utställarkort / 3m² utan kostnad, beställ här under endast om ni behöver extra kort!

 

Parkeringskort

I beställningen ingår automatiskt 2 parkeringskort utan kostnad beställ här under endast om ni behöver extra kort!

 

Kundinbjudningskort

Korten faktureras i efterhand på basen av antal använda kort. Minimi antal och fakturering 10 st.

 

ÖNSKEMÅL ELLER TILLÄGGSINFORMATION