Anmälningsblankett (Vasara-mässan 7-8.11.2020)

Obs! Fyll i alla med * märkta fält. Din anmälan har skickats då du kommer till Tack-sidan.

INFORMATION OM UTSTÄLLAREN

FAKTURERINGSUPPGIFTER

UPPGIFTER OM UTSTÄLLAREN TILL WEBB OCH TRYCKSAKER

MONTER BOKNING

Deltagaravgift 120 €
Faktureringstillägg 5 €. Till alla priser tillkommer moms 24%

Golvyta 80 € /m²

Obs! Egna skiljeväggar mot eventuella grannar obligatoriska.
Tillägg för hörnplats +10%

VI BESTÄLLER OCKSÅ

MONTERPAKET

Inklusive väggar, frontbräda och grå matta.

ELANSLUTNING

Beställningen ska göras i samband med monterbokningen eller via extranet inom utsatt tid. Om beställningen görs efter utsatt datum tillkommer +50% på priset.

 

ÖNSKEMÅL ELLER TILLÄGGSINFORMATION